Press Releases
Navigate Up
Sign In

Press Releases

 

Appell għal prudenza fir-rappurtaġġi - Ġunju 2018

Appell​ mill-Kummissarju għas-Saħħa Mental għal prudenza fir-rappurtaggi. 

Il-Kummissarju tas-Saħħa Mentali jinnota ili l-appell tiegħu għal sens ċiviku u etiku fir-rappurtaġġi fil-media lokali qed jasal u qed jiġi implimentat b’responsabilita’ minn diversi edituri, ġurnalisti u mediahouses.

Il-Kummissarju jinnota wkoll ċerti rappurtaġġi f’dawn l-aħħar ġimgħat speċjalment f’media elettronika, li permezz ta’ kitba, referenza b’messaġġi sottili u ovvji u użu ta’ ritratti u immaġni setgħu ħallew impatt negattiv fuq l-udjenza bl-aktar mod wiesa’. Rappurtaġġ mingħajr sens ċivili u etiku jħalli wkoll impatt negattiv fuq il-persuni li għalihom issir referenza b’mod dirett jew indirett fir-rappurtaġġ. Infakkru wkoll li persuni li għaddejjin minn diffikultajiet għandhom qraba u ħbieb jistgħu iweġġgħu huma wkoll minħabba rappurtaġġ irresponsabbli.

Hu

wa tajjeb li l-media twassal il-messaġġ lis-soċjeta’ bl-aktar mod mgħaġġel u ħieles. Huwa tajjeb li ċ-ċittadini jaqsmu il-ħsibijiet tagħhom b’użu għaqli tal-media soċjali. L-appell għal darb’oħra huwa li, wieħed għandu jgħodd sal-100 u jekk hemm bżonn sal-1000 qabel ma jagħfas il-buttini ‘publish’, ‘like’ jew ‘share’.

Nitt

ama li kumpaniji tal-media u individwi jkomplu jirriflettu fuq dan il-messaġġ u jneħħu artikli u kull materjal li jista’ b’xi mod iħalli impatt negattiv speċjalment b’mod mentali u psikoloġiku. Ma’ dan l-appell norbot ukoll li kulħadd irid jerfa’ r-responsabbilta’ ta’ għemilu u ħadd ma hu meħlus billi jgħid li hu kien qed jagħmel xogħlu jew li qed jeżerċita d-dritt ta’ ċittadin liberu. Jekk insikktu l-kuxjenza nispiċċaw mingħajr valuri ċiviċi u etiċi.​ 


World Mental Health Day 2017 

Message by The Commissioner for Mental Health on the Occassion of World Mental Health Day 2017

aġġ​ mill-Kummissarju għas-Saħħa Mental fl-Okkażjoni tal-Jum dinji tas-Saħħa Mentali 2017

Mental Health in Malta Wellbeing Through a Shared Strategy. This report was prepared by the President's Foundation for the Wellbeing of Society​ in Collaboration with the Office of the Commissioner for Mental Health. This publication was made available to the general public on the Occassion of World Mental Health Day on 10th October 2017. 

a Strate​ġija Magħquda għall-Ġid ta' Kulħadd.  Dan ir-rapport tħejja mill-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjeta' f'kollaborazzjoni mal-Uffiċċju tal-kummissaru għas-saħħa Mentali.
 

On this occassion the Maltese Tenor, Joseph Calleja shared with those present a recorded message of encouragement and to fight the stigma.  Message by Joseph Calleja, The Maltese Tenor for #WMHD2017

Another video prepared by Mental Health Malta to give a voice to patients is Il-Kundizzjoni ma Tiddefinixxix lill
-Persuna. ​
World Health Day 2017 - Depression Let's Talk

The Office of the Commissioner for Mental Health has joined the World Health Organisation initiative for World Health Day 2017 to raise awareness on the theme of Depression - Let's talk 


Depression Let's talk Poster 1Depression Let's talk Poster 2
Courtesy visit by Her Excellency G. Kathlee​n Hill, Ambassador of the United States of America to the Commissioner for M​ental Health, Dr John M Cachia on 26th May 2
016 
Courtesy visit by Her Excellency G. Kathlee​n Hill, Ambassador of the United States of America 

More support to Mental Health Patients in the Community is a step in the right direction’ Press statement issued by the Commissioner for Mental Health in reaction to the announcement of the Government-funded scheme for GPs to care for mental health patients in the community on 18th May 2016 Mental Health services in the Community by GPs  

'Iktar support lill-pazjenti bi problemi ta’ saħħa mentali fil-komunità hu pass fid-direzzjoni t-tajba'  Stqarrija għall-istampa maġruġa mill-Kummissarju Għas-Saħħa Mentali fit-18 ta' Mejju 2016, b'reazzjoni għall-iskema mħabbra mill-Gvern, fejn tobba tal-familja se joffru servizz fil-Komunita' lill-persuni bi problemi ta' saħħa mentaliServizz fil-Komunita' għal pazjenti bi problemi ta' saħħa mentali minn tobba tal-familj
a
 
 
k Help, do not suffer in silence Fittex l-għajnuna, tkomplix tbati fis-silenzju - Article iss​ued by the Office of the Commissioner for Mental Health and Older Persons including statistics and information on Depression. Article issued on 22nd August 2014 includes relevant link to Video on Depresssion  I had a
Black Dog
 
 
Press statement issued by the Office of the Commissioner for Mental Health and Older Persons following outcome on Invetigation carried out by Board appointed by the Commissioner regarding incident which happened on the 20th May 2014 at Mount Carmel Hospital Inquiry Press Statement July 2014

 
a - Press statement (in Maltese) issued by the Office of the Commissioner for Mental Health and Older persons encouraging the process to give the desired attention to Dementia Care in Malta.

 
Information in brief on the occasion of the launch of the Mental Health Act 2012 ​